Golvfläkt

Idag när jag var och hand­la­de katt­mat och sand på Horn­bach, så såg jag att de sål­de bil­li­ga golv­fläk­tar. Eftersom jag vet hur skönt det var att ha såda­na nere i Austra­li­en, så ham­na­de en sådan låda på min vagn.

Väl hem­ma mon­te­ra­de jag ihop den. Det gick fort, det är ing­en avan­ce­rad maskin direkt, och består inte av så många delar hel­ler. Dock glöm­de jag täck­plast­bi­ten på foten, så jag var tvung­en att skru­va loss fläk­ten från sta­ti­vet igen.

Nu står det en bit från mig här vid min datorplats och blå­ser. Det är enormt skönt, inte att ha den blå­san­de direkt på mig, utan snett upp mot taket, bara för att göra så att luf­ten i rum­met för sig. Det räc­ker för att jag skall tyc­ka att den här heta som­ma­ren skall bli betyd­ligt mer njut­nings­bar, åtminsto­ne när jag är hem­ma.