Kategorier
Okategoriserat

Glass

I dagens Syd­svens­kan fanns det en recen­sion av ett fåtal glas­stäl­len i Mal­mö. Glass är ju gott, så jag tänk­te att jag skul­le för­sö­ka få med mig Fritz till det stäl­le som fått bäst betyg, Dol­ce Sici­lia på Drott­ning­tor­get i Mal­mö.

Kort och gott, efter att jag bokat tid för halv­års­syn­un­der­sök­ning på Caro­li, så tras­ka­de vi vida­re till glass­ba­ren. Det fanns en hel del folk där, de hade ju trots allt fått bra betyg i tid­ning­en.

Jag tog vanilj, chili-choklad och en till som jag inte minns nam­net på. Jag bör­ja­de sma­ka på chili-choklad-glassen, och tyck­te först att den var gans­ka god. Cho­klad, med en gnut­ta het­ta efteråt. Efter ytter­li­ga­re någ­ra ske­dar tyck­te jag att den bör­ja­de sma­ka kons­tigt, men tänk­te att det väl kanske var att den blan­dat sig med någon av de and­ra sma­ker­na. Men när jag kom till det sista och ätit upp chili-choklad-glassen så fick jag en kons­tig bis­mak i mun­nen, näs­tan lite kemisk. Lite svår att beskri­va… De övri­ga två sma­ker­na var väl gans­ka goda, antar att mina smaklö­kar var bedö­va­de av chili-chokladen, för de sma­ka­de helt van­ligt. Vanil­jen hade dess­utom inga av de där svar­ta vanilj­frö­na i sig(ett typiskt bevis på att något är gjort med vanilj­stång), så jag miss­tän­ker att de till­ver­kar sin vanilj­glass av något extrakt.

Kom­mer jag att gå dit fler gång­er? Kanske. Det lig­ger lite ”off” upe vid Drott­ning­tor­get, man är väl där mer eller mind­re enbart om man varit på Oasen och hand­lat kruk­väx­ter, eller i Caro­li. Hade det legat mer centralt hade jag säker­li­gen gått dit fler gång­er, men Lil­la Glass­fa­bri­ken lig­ger mer centralt i mina ögon (2 minu­ters pro­me­nad från Tri­ang­eln), och om jag inte minns fel så till­ver­kar de sin vanilj­glass av vanilj­stäng­er, eller gjor­de åtminsto­ne förr i tiden när de het­te Lejo­net och Björ­nen.

Slut­li­gen får jag väl säga att glas­sen var god men ing­et utö­ver det van­li­ga, ing­et jag kom­mer att strä­va efter att få äta igen. Fast det vore intres­sant att sma­ka deras persika-morotssorbet…