Spelkonsoll

På tred­je måna­dens förs­ta dag det­ta vår her­rens år 2006, köp­te jag mig så en PlayS­ta­tion 2.

Köp­te ock­så bara ett spel, ICO. Än så länge gil­lar jag det, lagom enkelt i bör­jan (men miss­tän­ker att det blir mer avan­ce­rat efter hand).

Nu skall jag bara inför­skaf­fa en hand­kon­troll till, och ett mul­tiplay­er­spel…