Status

För­kyl­ning suger… Det är and­ra dagen jag är hem­ma från arbe­tet, och tred­je dagen jag är sjuk… Inte direkt roligt, har inte så myc­ket att under­hål­la mig med i sängen/soffan, imor­gon tror jag att jag skall se någ­ra av alla de fil­mer jag har i bok­hyl­lan.

Det är dock på bätt­rings­vä­gen, jag tror (och hop­pas!) att jag kan bör­ja job­ba igen på tors­dag (annars bör­jar jag klätt­ra på väg­gar­na).

Jag bör­jar få slut på mat ock­så. Igår kom jag på att jag hade en påse mini­flu­tes i fry­sen, så jag kun­de pig­ga upp mina fru­kostar med var­ma bul­lar. Och idag hit­ta­de jag, till min sto­ra för­vå­ning och gläd­je, ett paket med kyck­ling­fi­lé­er i fry­sen som jag köpt för nån vec­ka sen och totalt glömt bort. Imor­gon blir det thai-aktig kyck­lingsop­pa (dvs kyck­ling, kokos­mjölk, lök, chi­li och cur­ry). Jag bru­kar för­sö­ka und­vi­ka att ge mig ut när jag är sjuk. Det­ta fak­tum gör att jag bör­jar tro att jag inte blir frist där­för att sjuk­do­men är över, utan för att krop­pen är rädd för att jag skall få slut på saker att äta och bör­ja liv­nä­ra mig på pas­ta och ketchup istäl­let.