Snöoväder

*suc­ka* Med tan­ke på väd­ret nu så är jag glad att jag gick till­ba­ka hem imor­se efter att ha glömt lun­chen hem­ma. Jag ser inte alls fram emot att gå hem ikväll… Jag hade inte alls haft något emot 33° vär­me (fast åas kanske jag hade det – mina som­mar­klä­der har ännu inte kom­mit hit från Austra­li­en än). Och när jag kom­mit hem så bor­de jag för­sö­ka hit­ta en icke-betal-parkeringsplats ock­så… Får se hur det går med det eller om jag skall beta­la 10:- för ytter­li­ga­re ett dygns par­ke­ring på Fals­ter­bo­ga­tan.