IE-bugg

Nu blev jag så trött på att IE i vis­sa fall inte kla­rar av att inden­te­ra förs­ta raden i ett styc­ke, så jag tog bort styc­ket om p:first-letter och sat­te istäl­let en bot­ten­mar­gi­nal på styc­ke­na. Får hop­pas att det inte finns fler bug­gar (det finns det!)…

IE bor­de åtminsto­ne inte kra­scha läng­re när man går till min site p.g.a. just den bug­gen.