Förkyld

Det var ju just typiskt… I lör­dags kväll var det bara lite snörv­lig­het, i sön­dags mer en nor­mal för­kyl­ning, och i mor­se en full­stän­dig för­kylning med feber… Så idag stan­nar jag hem­ma, det är inte lönt att ris­ke­ra att det blir ännu vär­re, och jag vill inte hel­ler smit­ta de and­ra på Carls­berg.

Jag köp­te med mig lite influ­en­sa­me­di­cin från Austra­li­en, Lem­sip. Det bru­kar nor­malt hjäl­pa, dock har jag inte pro­vat just den här vari­an­ten för­ut (Flu Strength Nigh­ti­me). Den skall inne­hål­la pseu­doep­hed­ri­ne som tyd­li­gen skall hjäl­pa till att ren­sa upp från nästäp­pa.

Hop­pas jag blir så pass kry idag att jag kan åka till Dan­mark i mor­gon. Inte för att jag direkt läng­tar dit, men jag giter inte lig­ga syss­lo­lös i säng­en allt­för länge.