Bästa sidan någonsin i ett intranät

Nu när jag sit­ter och klic­kar mig runt på intra­nä­tet på före­ta­get jag är uthyrd till för till­fäl­let, så har jag hit­tat den abso­lut bäs­ta sidan som kan fin­nas på ett intra­nät:

Frontpage/Useful info/Order beer/Internal beer deli­ve­ry

Lite synd att jag inte kan använ­da den sidan på all­var… 😉