Kategorier
Okategoriserat

Hemresa

Så var det då slut­li­gen dags att åka hem igen, att läm­na var­ma, skö­na Bris­ba­ne och åka till vintri­ga Mal­mö igen. På sätt och vis ser jag fram emot det – vär­men och fuk­tig­he­ten här nere är lite för myc­ket ibland. Men det känns ock­så trå­kigt eftersom jag kom­mer att åka ifrån Catja och Jason. Det sista är det trå­ki­gas­te med att åka hem igen…

En annan trå­kig sak med hem­re­san är den evi­ga flyg­tu­ren. Flyg­re­san till Sing­a­po­re tar sju tim­mar och fyr­tio minu­ter. Sjut­ton tim­mar och tret­tio minu­ter sena­re lan­dar vi i Ams­ter­dam, och efter ytter­li­ga­re fyra tim­mar och tret­tio minu­ter lan­dar vi på Kastrup. Vi läm­nar Bris­ba­ne idag kl. 15:00 och är fram­me på Kastrup imor­gon kl. 11:45.

Nu skall vi till Ken­tucky Fri­ed Chic­ken och köpa lunch, och där­ef­ter till pos­ten och köpa ännu ett paket att skic­ka det som inte fick plats i res­väs­kor­na med.