Citruspress

Catja pres­sa­de apel­si­ner till fru­kosten ibland när vi var där nere. Jag tyck­te det var väl­digt gott, så igår köp­te jag mig en citrus­press för 299:-. På vägen hem pas­sa­de jag på att köpa någ­ra van­li­ga apel­si­ner och ett par blod­a­pel­si­ner, och väl hem­ma gjor­de jag mig lite juice. Juice gjord på enbart van­li­ga apel­sin­ser var näs­tan i klass med Tro­pi­ca­na (mina favo­ritjui­cer i van­li­ga fall). Blod­a­pel­sin gav en svag bes­ka till jui­cen, vil­ket var gans­ka trev­ligt att dric­ka till fru­kosten i mor­se.

Det räc­ker med en apel­sin egent­li­gen, det blir gott att läg­ga i någ­ra isbi­tar och fyl­la upp med Spri­te Zero. Viktväk­tar­mäs­sigt blir det 0 points (jag kan inte se hur att dric­ka saf­ten från en apel­sin skul­le skil­ja sig från att äta apel­si­nen).

Helt klart nöjd med mitt inköp!