Kategorier
Okategoriserat

Två timmar till 2006

Så är ännu ett år slut, och vi sit­ter och små­fry­ser på bal­kong­en vid levan­de ljus och vin/öl/drinkar. Det är bara 25° varmt (vil­ket är lite kyligt – vil­ket jag ald­rig trod­de att jag skul­le tyc­ka).

Det är en under­lig käns­la att det är så tyst ute – fyr­ver­ke­ri­er är för­bjud­na i Austra­li­en p.g.a. vär­men och tor­kan (bara spe­ci­ellt licen­si­e­ra­de för­tag får han­te­ra fyr­ver­ke­ri­er). För­rätt och huvud­rätt är uppät­na, om en stund blir det efter­rätt, och där­ef­ter lite drinkar/öl/vin miss­tän­ker jag. Strax före mid­natt blir det att gå upp på taket med cham­pagnen och tit­ta på fyr­ver­ke­ri­er­na över Bris­ba­ne.

Det nya året bör­jar bra (dvs om det inte är storm imor­gon) – vi skall till Gold Coast och Sur­fer’s Para­di­se. Vis­ser­li­gen är det helg­dag imor­gon och alla affä­rer är stäng­da, men det lär antag­li­gen vara folk där nere ändå (tyd­li­gen en av de mer väl­kän­da sur­far­stäl­le­na i Austra­li­en), och för­hopp­nings­vis är ett och annat café ock­så öppet.

På ons­dag åker vi till Syd­ney. Det skall bli en intres­sant resa, lär ta mas­sor med foton till mitt foto­al­bum. Eller så blir jag så fasci­ne­rad av sta­den att jag glöm­mer ta bil­der. Vi får väl se…

Och om lite drygt tio dagar åker vi hem till Sve­ri­ge igen, hem till kylan och snö­stor­mar­na. Jag ser inte direkt fram emot det, även om det skall bli skönt att kom­ma till ett kli­mat där man kan klä sig varmt (dvs klä sig efter kli­ma­tet, det går ju inte direkt att klä sig kallt här nere – t‑shirt och shorts hjäl­per inte allt­för myc­ket mot vär­men).

Gott slut, mina vän­ner (och and­ra helt okän­da män­ni­skor), och gott nytt år på er.