Kategorier
Okategoriserat

E‑posttidkapsel

Fritz har hit­tat en e‑posttidkapsel, en sida där man kan skri­va in ett e‑postmeddelande till sig själv och där­ef­ter stäl­la in att det skall skic­kas till sig om ett, tre, fem, tio eller tju­go år.
Om man tän­ker på hur dagens Inter­net ser ut, och hur lång tid (eller kort tid!!) man behål­ler sin e‑postadress idag (man blir ibland tving­ad att byta e‑postadress p.g.a. den stört­flod av spam­me­d­de­lan­den som ibland väl­ler över en), så är chan­sen att man har den e‑postadress man har idag om tju­go år rela­tivt liten. Det sam­ma gäl­ler antag­li­gen även ens adress till arbe­tet (åtminsto­ne i IT-branschen där det inte är jätte­ovan­ligt med upp­köp och sam­man­gå­en­den som i sin tur för med sig att man får en ny e‑postadress).

Ännu en sak som gör mig osä­ker på om mai­len kom­mer fram över huvud taget om fem – tio – tju­go år är att domä­nen ägs av en pri­vat­per­son i Broo­klyn, New York. Kom­mer Gar­ri­son Hoff­man att hål­la igång do­mänen i tju­go år till?