Kategorier
Okategoriserat

Udda prat på IRC

– du har inte hit­tat en webb­ka­pa­bel bak­ma­skin än?
– inte ännu, nej.
– kame­ra inne i själ­va deg­kam­ma­ren, sen­so­rer, styr­ning?
– men äpa och jag pra­ta­de lite elekt­ro­nik igår, det är inte omöj­ligt att vi kanske gör en bak­ma­skin med en inbyggd apache
– hehe
– och ssh och emacs så att man kan log­ga in och edi­te­ra kon­fig­fi­ler­na
– låter som en pro­dukt med en till­tänkt publik av två använ­da­re 😉
– det räc­ker väl?
– enkla­re att få igen utveck­lings­kostan­der­na om mil­jo­ner per­so­ner vill köpa
– åas vore det fint med att för­sö­ka säl­ja värl­dens förs­ta bak­ma­skin som säljs med en tryckt manu­al för apache och en CD-skiva med en ssh-klient
– det låter lika prak­tiskt som att säl­ja dörr­lås som krä­ver att man tel­net­tar in till dem och ange ett 16-siffrigt kod­num­mer för att kun­na kom­ma in