Brand vid Möllevångsskolan

Brand i en con­tai­ner utan­för Möl­le­vångs­sko­lan här i Mal­mö. Såg det nån gång runt 18.15 när jag var på väg hem.

Var elden anlagd eller var det en olycks­hän­del­se? Mysti­ken tät­nar…

Brand.jpg