Kategorier
Okategoriserat

Marknadsdagar 2005

Efter myc­ket letan­de på Nätet lyc­ka­des jag änt­li­gen hit­ta när det är mark­nad i Dege­ber­ga och Kivik.

Det finns vis­ser­li­gen en site för Kiviks Mark­nad, men när jag leta­de efter mark­nads­da­tum för någon månad sen var den tra­giskt öde (ser att den har upp­da­te­rats nu med datum).
Här är då mark­nads­da­gar­na för 2005:

  • Dege­ber­ga: 16 – 17 juli
  • Kivik: 18 – 20 juli

Jag hade tänkt mig att besö­ka Dege­ber­ga Mark­nad med min mam­ma, och even­tu­ellt Kiviks Mark­nad med någ­ra vän­ner. Får se hur många som föl­jer med…