Kategorier
Okategoriserat

Udda dansk matkultur

Just när man trot att man upp­levt det mesta som dansk mat­kul­tur har att erbju­da, så över­ras­kar de en. Som t.ex. lun­chen idag. Den bestod av ton­fis­k­kot­let­ter med ris­gryns­gröt och varm korv med bröd. Något udda smak­kom­bi­na­tion. Nor­man­nen Tom för­bluf­fa­de oss totalt genom att först äta ton­fisk och varm korv med bröd (som ju var gans­ka nor­malt), men till ”efter­rätt” tog han ris­gryns­gröt som han dop­pa­de en varm korv i. Vi bara gapa­de och skrat­ta­de om vartan­nat. Men han sade att det var gans­ka gott (fast jag är inte helt säker på om han sade det enbart för att han inte vil­le hål­la med om att det var oät­bart), så man kanske skul­le pro­va det nån gång?

På lun­chen kom vi även in på hur udda maträt­ter kan te sig i oli­ka län­der. I Sve­ri­ge har vi ju sur­ström­ming, som många tyc­ker är rut­ten fisk. I Nor­ge tar man hel, färsk fisk med inäl­vor och det hela och grä­ver ner i mar­ken någ­ra måna­der. Och i Dan­mark har man solæg tror jag det het­te, som är hård­kok­ta ägg som man grä­ver ner i mar­ken någ­ra måna­der. Tom föreslog att det het­te solæg för att man blev gul i ansik­tet när man åt dem.

Tyd­li­gen skall alla tre vara syn­ner­li­gen otäc­ka, ing­en av oss hade sma­kat någon­de­ra, men vi var inte sär­skillt loc­ka­de av det hel­ler.