Medelhavsvärme i sommarvätan?

Det har ju varit en lite blöt som­mar i år, med inte allt­för många tor­ra och var­ma dagar. Så har det även varit här uppe i Olofström.

Vol­vo IT har ett lite eget sätt att kom­pen­se­ra för det­ta – man stäng­er av ven­ti­la­tio­nen och ser där­med till att den vär­me alla vill ha utom­hus istäl­let bil­das inom­hus. Det enda som sak­nas är någon UV-källa så att vi kun­de få lite färg sam­ti­digt.

I fre­dags stan­na­de ven­ti­la­tio­nen här, vil­ket gav som resul­tat att på mån­dag mor­gon var det 30°+ varmt. Det blev repa­re­rat och det var svalt och skönt igen efter lunch.

Men så pas­sa­de ven­ti­la­tio­nen på att stan­na imor­se igen, och nu är här rätt varmt igen. Det är lite tack­samt att det reg­nar ute och inte är ste­kan­de sol­sken, för då hade det varit ännu var­ma­re här.

Beväp­nad med iskallt vat­ten hop­pas jag att ing­en av oss får vär­me­slag idag…