Sommarvärme

Idag har som­ma­ren kom­mit till Olofström! Eller igår egent­li­gen. Mor­go­nen var lite sval, men vid lunch hade vär­men verk­li­gen sla­git på, och på kväl­len var det fak­tiskt rik­tigt skönt. Idag var det näs­tan för myc­ket. Luf­ten är gans­ka varm med sva­ga bri­sar ibland. Såda­na här dagar är det näs­tan synd och skam att man mås­te sit­ta inom­hus och arbe­ta. Vi åt lunch på Halens Cam­ping idag, och det var väl­digt myc­ket som som låg nere på stran­den och var i vatt­net (mest barn iofs). Jag tror att jag skall se om jag hit­tar något stäl­le här i stan ikväll som säl­jer mjuk­glass.