Ut med hotellrummet, in med en lägenhet

Idag fick jag till­gång till lägen­he­ten vi för­sökt få tag på i någ­ra vec­kor. Efter att ha instal­le­rat mig och varit och hand­lat lite gre­jor och mat, så har jag för förs­ta gång­en sen jag bör­ja­de här uppe i Olofström ätit en mid­dag som pas­sar in på min ViktVäktar-diet. Det är väl inte värl­dens mest upp­het­san­de lägen­het, men det är mer gemyt­ligt och betyd­ligt stör­re än hotell­rum­met. Nu är det dags att gå och läg­ga sig, jag är astrött efter att dels kom­mit i säng för sent igår, och dels ha varit tvung­en att gå upp för tidigt idag. Hit­tills har jag, efter en 5 tim­mars sömn, varit vaken i 16 tim­mar. Gå jag och läg­ger mig nu så får jag en 9 tim­mars sömn, vil­ket bor­de göra mig utvi­lad och fräsch i skal­len så att jag kan pro­gram­me­ra den dia­log som jag bli­vit till­de­lad med all funk­tio­na­li­tet bakom.