Kategorier
Okategoriserat

Luncher

Idag och igår blev det kyck­ling­sal­lad till lunch. Piz­za­bo­den, där jag även åt i mån­dags, har gans­ka trev­li­ga sal­la­der ock­så. De är ingen­ting jäm­fört med sal­la­der­na på Bage­rika­fe­et i Salu­hallen vid Lil­la Torg i Mal­mö, men de är helt OK ändå. En van­lig sal­lad med oli­ver, tomat, gur­ka, papri­ka, ana­nas, kyckling­kött, dres­sing och lite bröd gör en för­vå­nans­värt enkel och god sal­lad. Att det sen är points­vän­ligt å det gröv­sta är bara en ex­tra bo­nus för mig, det i kom­bi­na­tion med att jag är ute och går på kväl­lar­na tor­de be­ty­da att jag inte går upp allt­för myc­ket me­dan jag är här uppe i Olofström. Nu skall jag dri­cka mitt kaf­fe och hac­ka vida­re på syste­met jag är med och ut­vecklar.