Kategorier
Okategoriserat

Köra bil?

Om att häm­ta mim­san för att åka till IKEA:

<DrGerd> ska jag kom­ma över?
<Pad­dyNu> anting­en det eller så kom­mer jag bort och häm­tar dig?
<DrGerd> det får du gär­na göra
<DrGerd> kan vara roligt att köra bil i sor­gen­fri­puss­let 😉
<Pad­dyNu> 🙂
<Pad­dyNu> jag tror att jag stan­nar på buss­håll­plat­sen på din sida ami­rals­ga­tan 🙂
<DrGerd> alla gator är enkel­rik­ta­de in mot en död punkt någon­stans på kyr­ko­går­den
<Pad­dyNu> död i dub­bel bemär­kel­se antar jag?
<DrGerd> inte rik­tigt lika illa som Lund – som är totalt enkel­rik­tat utåt, nån stans vid dom­kyr­kan upp­står spon­tant oli­ka bilar som sedan kör ut från stan