Kategorier
Okategoriserat

En bugg till i IE?

Och så hit­ta­de vi nog en bugg till.

Det blir stor skill­nad på utse­en­det på den här sidan bero­en­de på om man tit­tar i Mozil­la eller i IE: Av någon anled­ning så bryts inte tred­je styc­ket i inläg­get Bugg som kra­schar IE.
Irri­te­ran­de!

Dess­utom fun­kar inte mjuk avstav­ning (soft hyp­hen, ­) i Mozil­la… Det gör att jag just nu rekom­men­de­rar både Mozil­la och IE för att tit­ta på min site – nor­malt rekom­men­de­rar jag enbart Mozil­la.

Upp­da­te­ring: Jag tror att jag loka­li­se­rat felet. I styc­ket som blir långt i IE använ­der jag en code-tagg. I min sty­les­he­et har jag angett att code-taggen skall ha en white-space: pre, vil­ket tyd­li­gen gäl­ler även efter det att tag­gen är avslu­tad…

Upp­da­te­ring 2: Kon­que­ror har ännu mer pro­blem än IE. Inte nog med att den visar alla soft hyp­hens som bin­de­streck (W3C-standarden säger att de inte skall visas – vil­ket pro­gram­me­ra­ren nu har åtgär­dat, men det kom­mer antag­li­gen inte att fin­nas till­gäng­ligt för­rän om ett bra tag), sen gör dess­utom att ele­ment med CSS-attributet white-space: pre blir typ lika bre­da som min lägen­het eller något i den sti­len. Men behö­ver med and­ra ord rul­la lååångt åt sidor­na.