Kategorier
Okategoriserat

Blogaktier?

Nån har kom­mit på tan­ken att göra en aktie­mark­nad för blog­gar.

Gan­ska bi­zarr idé, men jag kun­de ju inte låta bli att gå med och tes­ta. Så vi får se hur min vir­tuella för­mö­gen­het väx­er eller min­skar be­roen­de på bra/dålig jag är på det här…