Kategorier
Okategoriserat

2 veckors resultat

För­ra vec­kan kun­de jag inte gå och väga mig, eftersom jag var sjuk. Så idag blev det två vec­kors sam­man­sla­get resul­tat, och trots att det inte var ett jät­te­bra resul­tat, så var det iaf ett steg i rätt rikt­ning.

När jag kom­mer hem skall jag ta tag i kurs­ma­te­ri­a­let jag fick i bör­jan, och arbe­ta mig ige­nom dem från bör­jan igen. Jag tror att jag kan behö­va det, alla de tips och recept som finns i häf­te­na är fak­tiskt rik­tigt goda (nåja, de fles­ta av dem).

Vec­kor­nas resul­tat: ‑0,8 kg.
Total vikt­minsk­ning: ‑29,2 kg.