Kategorier
Okategoriserat

Veckans resultat

Som jag skrev ti­di­ga­re så gick det pre­cis som jag trod­de – åt pi­pan. Jag hade gått upp 1,5 kg.

Men jag har bara mig själv att skyl­la.

Fre­da­gens mid­dag blev bra, grön­saks­sop­pa. Rik­tigt gott blev det ock­så, mås­te göra det fler gång­er. Går det att miss­ly­ckas med grön­saks­soppa?

Där­emot så blev det en hel påse lätt­chips till efter­rätt. Inte alls bra, en fruk­tans­värd mas­sa points blev det.

Lör­da­gen var ock­så bra/­dålig. Gjor­de äppel­paj. Dub­bel sats blev det ock­så, hade tänkt fry­sa in ett an­tal por­tio­ner att ha till se­na­re.

Men det blev inte rik­tigt som jag tänk­te, jag och David åt upp i prin­cip 13 av den dub­bla äppel­pa­jen var­dera. Den sista tredje­de­len hade jag tänkt ha till i sön­dags, men jag fick ett oer­hört socker­sug se­nare på kväl­len (nat­ten) och åt upp den sis­ta bi­ten äppel­paj ock­så.

Hel­gen var tra­gisk ur vikt­väk­tar­syn­punkt. Myc­ket god, men tra­gisk.

Den här vec­kan skall jag verk­li­gen se till att hål­la koll på vad jag äter…