Kategorier
Okategoriserat

Veckans resultat

[Tids­resa till­ba­ka till i tis­dags för nå­gon tim­me sen]

Wee! Vec­kans resul­tat var ‑0,7 kg, och även om det inte var lika myc­ket som för­ra vec­kan (-2,2 kg), så är jag helt klart nöjd med det!

Det­ta in­ne­bär att jag to­talt har gått ner 29,9 kg, el­ler lite drygt 18% min­dre än vad jag var fö­rut. Ett an­nat mått är att jag är 72 cm min­dre om­fångs­rik än vad jag var för två år sen.

Snart är det dags, igen, att köpa nya och min­dre klä­der. Joy!