Kategorier
Okategoriserat

Veckans resultat

Nåja, det där ex­peri­men­tet jag på­bör­ja­de för­ra vec­kan med att do­ku­men­tera allt jag äter va­ra­de inte så länge. Trött­na­de rätt fort på det, så jag slu­ta­de. Need­less to say, jag slar­va­de en hel del efter att jag slu­ta­de blog­ga, och går­da­gens re­sul­tat var +1,2 kg på vå­gen.

Så den här vec­kan skall jag skär­pa mig. Vis­ser­li­gen åt jag en halv sub (honey & oat med sea­food och sweet oni­on) till lunch, men jag tror (hop­pas!) inte att det är så hemskt myc­ket points, inte så myc­ket att det inte ryms inom min ”points­bud­get”.

Till tis­dag i näs­ta vec­ka skall jag allt­så se till att bli av med de här 1,2 kg som jag gått upp, samt hel­st gå ner nå­gra hg till. 30 kg-strecket häg­rar inte allt­för långt fram i tiden… Dess­utom vill jag kom­ma för­bi den där nag­gan­de ni­vån 34 kg, vil­ket då in­ne­bär att jag har min­skat min krop­ps­vikt med en fem­te­del.