Pripyat & Chernobyl

Hitta­de, via /., en länk till en tjej som åkt ge­nom Pripy­at. Hon har lagt ut bil­der från sin resa, och be­rät­tar ock­så lite om det (på knagg­lig, men be­grip­lig, engel­ska).

Jag har all­tid trott att kärn­kraft­ver­ket Cher­no­byl låg i sta­den Cher­no­byl, men så är tyd­li­gen icke fal­let. Kärn­kraft­ver­ket lig­ger i sta­den Pripy­at, som lig­ger 16 ki­lo­me­ter norr om Cher­no­byl, längs flo­den Pripy­at.

Upp­da­te­ring: Hit­tade en in­tres­sant länk till (även om de inte kan skil­ja mel­lan Sve­ri­ge och Nor­ge).