Kategorier
Okategoriserat

Helgen

Usch. Hel­gen var to­tal mi­sär ur vikt­väk­tar­syn­punkt… Bara mas­sa go­dis och an­nat gott hela hel­gen. Gott var det vis­ser­li­gen, men jag kom­mer att få be­ta­la för det på vå­gen ikväll. Un­drar hur my­cket jag kom­mer att gå upp. Det kän­ns som nå­gon­stans mel­lan 1−2,5 kg. Har jag tur så är det min­dre än så, och då tar det inte så lång tid att ta igen det. Jag vill ju gär­na kom­ma över den häg­ran­de 30 kg-lin­jen.

Åter­kom­mer med rap­port se­nare ikväll.