Kategorier
Okategoriserat

Resultat och falafel

Går­da­gens resul­tat var inte så jät­telyc­kat.


Hade bara gått ner 0,2 kg sen för­ra vec­kan, vil­ket gör att jag totalt har gått ner 27,5 kg. Det är en liten bit kvar tills jag är nöjd och skall stan­na och för­sö­ka hål­la den vik­ten. Vil­ken vikt det blir får jag se när jag kom­mer så långt…

Jag frå­ga­de min kon­su­lent på ViktVäk­tar­na (Han­na) igår ock­så om hur det är med att beräk­na points på en Fala­fel. I Restau­ranggui­den står det att en Fala­fel är 5,5 points, men som under­text till rubri­ken (Sve­ri­ge & Nor­den) står det Glöm inte att läg­ga till Points för dryc­ker och till­be­hör, t ex sås, potatis/ris/pasta/bröd, smör, ling­on m m. Angi­va vär­den är Points per Por­tion. Han­na sva­ra­de att det är 5,5 points för en liten fala­fel (hela fala­feln inkl. bröd), och att det då gäl­ler att man tar ut fala­fel­bul­lar­na, läg­ger dem på ett pap­per och låter det suga åt sig en del av oljan från bul­lar­na som de är fri­te­ra­de i.

Ett svar på ”Resultat och falafel”