Matrapport: Lunch

Dagens lunch bestod av en bakad pota­tis med Indisk Sea­food (har jag för mig att den het­te) på Short Stop. Den bestod av en yog­hurt­sås med räkor, crab­fish, pap­ri­ka, lök, pur­jo­lök, lite sal­lad och en bit bröd. Yog­hurt­sås är för­res­ten att över­dri­va, de hade använt smak­satt yog­hurt som en slags dres­sing till det övri­ga.
Till det­ta drack jag en Coca Cola Light.

Myc­ket gott var det iaf, även om jag är mer sugen på att tes­ta deras and­ra sun­da alter­na­tiv, eftersom de har änd­rat sin meny till lite and­ra rät­ter än senast jag var där.

Ing­en aning om hur myc­ket points det blev totalt, men en bakad pota­tis är 2p, CC Light är 0p, och det and­ra var ju inte jät­te­fett, så jag räk­nar på en 8p på det övri­ga.

Antal points: 10
Totalt idag: 14