Matrapport: Godis

Jag var lite godis­su­gen till kaf­fet, så jag gjor­de en dum sak, jag gick ner och köp­te en Ragu­sa. Jag har inte den ble­kas­te aning om hur många points den är på (det står ing­en närings­in­fo på för­pack­ning­en, och ViktVäk­tar­nas butiks­gui­de har den inte lis­tan), så jag får höf­ta fram ett vär­de. 5 points var det jag val­de.

Antal points: 5

Totalt idag: 36