Kategorier
Okategoriserat

Programmering & dagen i allmänhet

I går fick jag en (i mitt tyc­ke) myc­ket bra idé på ett pro­gram som vi på job­bet kan använ­da för att han­te­ra bild­banks­funk­tio­na­li­tet på web­si­ter.
Såg ock­så The Tri­plets of Bel­le­vil­le.


Det är inte säkert att vi får upp­dra­get som jag tänk­te använ­da pro­gram­met i, men jag blev så tänd på idén att jag bestäm­de mig för att skri­va pro­gram­met oav­sett vad. Det kan ju trots att kom­ma en annan kund som vill ha en bild­bank, eller t.o.m. för eget bruk på vår egen site. Så i går kväll bör­ja­de jag pro­gram­me­ra på det­ta fan­tas­tis­ka och livsnöd­vän­di­ga pro­gram. Jag slu­ta­de inte för­rän vid 2‑tiden i mor­se. Har en del av använ­dar­gräns­snit­tet fär­digt (även om jag antag­li­gen kom­mer att få skri­va om det när våra inter­ak­tions­de­sig­ners får syn på det). Skall se om jag inte kan få en av våra gra­fi­ker att rita lite trev­lig och infor­ma­tiv gra­fik åt det ock­så.

Och idag skall jag med Bob-Mama och Apis (som otro­ligt nog lyc­ka­des kom­ma upp tidigt trots att han sut­tit uppe hela nat­ten!) till Bio­pa­lat­set och se The Tri­plets of Bel­le­vil­le.

Har i dag på mor­go­nen (nåja, för­mid­da­gen då) åter­be­kan­tat mig med en av mina favo­ritar­tis­ter från när jag var i ton­å­ren — Jean-Michel Jar­re. Får säga att det var en ovan­ligt trev­lig upp­le­vel­se fylld av nostal­gi. Hans musik har en för­vå­nans­värt lug­nan­de effekt på mig.

Nu är det dags att gå och göra sig i ord­ning, för om lite drygt en halv­tim­me skall jag möta Bob-Mama (och even­tu­ellt Äpa om han inte cyklar till bio­gra­fen) utan­för Fol­kets Park.