Nyårsafton

Nyårsaf­ton fira­des till störs­ta delen hem­ma hos Mime­sis.

Som entré bjöds rostat bröd med pesto och basi­li­kab­lad eller luft­tor­kad skin­ka.

Till för­rätt fick vi löj­rom­sto­ast med crè­me fraiche, till vil­ket ser­ve­ra­des god cham­pagne.

Huvud­rät­ten bestod av löv­biff med senap och hac­kad röd­löd och pota­tis­sal­lad. Hur utsökt gott som helst.

Efter­rät­ten var filéad citrus­frukt med vit cho­klad­mous­se.

Till allt det­ta ser­ve­ra­des väl­komst­drink, cham­pagne, rött vin, och sist en mas­sa drin­kar. När vi tti­tat på fyr­ver­ke­ri­spek­tak­let och tagit en sista drink gick vi till Wonk.

Udda. En kil­le tyck­te att han sak­nat mig; att han inte sett mig på fyra måna­der. Märk­gligt, med tan­ke på att sist jag var ute på bög­klubb var för 4 år sen, och att jag den gång­en inte pra­ta­de med honom (vad jag vet). Går det omkring en Pad­dy look-a-like någon­stans på Mal­mös gator?

Den här gång­en var jag på Wonk. Gan­ka trev­ligt. Pra­ta­de med en kom­pis en stund, allt som hänt honom de senas­te åren, och våra gemen­sam­ma kom­pi­sar. Efter en stund ursäk­ta­de han sig och gick på toa­let­ten, och kom inte till­ba­ka. Efter det (och före det ock­så!!) var det en del tit­tan­de på en snygg kil­le i baren, med en del leen­den fram och till­ba­ka. Han hade en svart skjor­ta på sig (och snac­ka­de stock­holms­ka), och hans hår var rätt trim­mat. Han ver­ka­de kän­na någon som kän­de någon i baren, för han fick en del gra­tis cham­pagne från bar­ten­dern.

Sen var kväl­len slut, behö­ver gå toa­let­ten. Där var det någ­ra män­ni­skor som fnis­sa­de åt en full kil­le som stod och kis­sa­de. Engelska/amerikanska var de dess­utom, vil­ket jag fann trev­ligt.

Jag stod i kö i 10 minu­ter för att få min jac­ka, efter det vän­ta­de jag utan­för Wonk. Ola Salo med säll­skap vän­ta­de på en annan i sitt säll­skap som hade däc­kat utan­för. Efter att ha betrak­tat spek­tak­let ett tag bestäm­de jag mig för att hop­pa över efter­fes­ten hem­ma hos mim­san och gå hem och lägg mig istäl­let. Och här sit­ter jag nu och skri­ver i vän­tan på att gå och läg­ga mig och sova.

Gonatt på er, och gott nytt år!