Kategorier
Okategoriserat

Kryddsite på Internet

Fritz har ett par gång­er beställt kryd­dor från Pen­zeys Spi­ces, och jag tänk­te att jag skul­le pro­va på det här ock­så.

Mim­san säger att de kryd­dor han beställt där­i­från all­tid har hål­lit en myc­ket god kva­li­tet, och de har många spän­nan­de kryd­dor. Jag ser fram emot när min för­sän­del­se kom­mer, det bör tyd­li­gen inte ta mer än någ­ra dagar.

Föl­jan­de bestäl­le jag:

 • Arrowroot Starch
 • Basil French
 • Bay Leaf
 • Chic­ken Soup Base and Sea­so­ning
 • Chi­li Pow­der Medium Hot
 • Cin­na­mon Cey­lon Cont
 • Cin­na­mon Chi­na
 • Epa­zo­te
 • Lemon Peel Pow­der
 • Pari­si­en Her­bes
 • Pep­per­corns Sara­wak
 • Spe­ar­mint
 • Star Ani­se
 • Sun­ny Spain
 • West Indi­an Nut­meg

Ser verk­li­gen fram emot när det kom­mer fram. Hop­pas bara att frakt och diver­se tull­av­gif­ter inte blir för höga.