Kategorier
Okategoriserat

Firefly

Till min sto­ra för­vå­ning och oer­hör­da gläd­je hit­ta­de jag idag att Fire­flyDVD har bör­jat säl­jas på Amazon.com. Fan som jag är av den seri­en beställ­de jag bums ett exem­plar.

Beställ­nings­be­kräf­tel­sen säger att för­vän­tad leve­rans är runt den 20 janu­a­ri, får se hur det går det med, om Tull­ver­ket sät­ter käp­par i hju­len (som van­ligt) och behål­ler pake­tet någ­ra vec­kor extra.