Kategorier
Okategoriserat

Varför firar vi Lucia?

Fun­de­ra­de lite idag på var­för vi egent­li­gen firar Lucia.

Frå­ga­de Mim­san, och han sade så här: För att en kvin­na stack ut sina ögon och gav dem till en man som sa att de var vack­ra. Man­nen i frå­ga var inte kris­ten, så det var myc­ket orätt av honom att vil­ja pip­pa Lucia. Eller det tyc­ker iaf kyr­kan.

Vida­re säger han: Om någon ger dig kom­pli­mang­er men inte till­hör sam­ma sekt som dig själv, stym­pa dig. Ännu en obe­tal­bar kris­ten lär­dom.