Kategorier
Okategoriserat

Var finns jag och mina grannar IRL?

Hit­ta­de en site idag som uti­från en URL kan ge dig var den är pla­ce­rad, och län­kar till gran­nar som lig­ger inom 6 mils avstånd. Det krä­ver vis­ser­li­gen att det finns någ­ra extra meta-taggar på siten i frå­ga när den skall indexe­ras av GeoURL, men de är lät­ta att läg­ga till.

Hit­ta­de ock­så en kart-site där man kan ta reda på pre­cis var man är någon­stans, ner till en nog­grann­het på 100 meter.