Vad är en blog?

Det ver­kar som om vis­sa av mina kol­le­gor inte vet vad en blog är. Får nog under­vi­sa des­sa okun­ni­ga elän­den.

En blog är den folk­li­ga benäm­ning­en på en weblog, som är en sam­ling sidor där man mest pra­tar en mas­sa strunt, eller talar om för and­ra vil­ka livsvik­ti­ga upp­täck­ter man gjort under dagen.

Egent­li­gen är det en web-baserad dag­bok.