Svenska

Ja, så var det det här med språk igen. Den grupp på Movab­le Type som hål­ler på med den svens­ka modu­len, har tyd­li­gen skic­kat in en ver­sion till de som ansva­rar för Movab­le Type, men efter det har ingen­ting hänt, så jag får väl för­sö­ka för­svens­ka det här själv…