Kategorier
Okategoriserat

Sagan om konungens återkomst

Ujuj, såg att SF har pris­satt Sagan om konung­ens åter­komst till 110:- per bil­jett. Trod­de ald­rig att jag skul­le få se bio­bil­jet­ter till det pri­set… Men det är ju en film man helt enkelt mås­te se (och den skall så klart ses på bio!), så även om jag inte gil­lar pri­set så kom­mer jag ju att köpa bil­jett… Åas har jag hört en del bra saker om den (för­u­tom att den är på tok för kort enligt en del recen­sen­ter) så den är säkert värd peng­ar­na.