Kategorier
Okategoriserat

Sagan om de två tornen

Idag fick jag min efter­läng­ta­de DVD med Sagan om de två tor­nen (exten­ded edi­tion)!

Jag tänk­te tes­ta att bestäl­la från CD-WOW, men det ång­rar jag lite så här i efter­hand. Vis­ser­li­gen är de bil­li­ga­re än alla and­ra, men det tar evig­he­ter innan man får sina saker, och så kan man inte all­tid lita på att varan finns i lager. En lite udda sak med CD-WOW är att de ver­kar skic­ka all­ting från Sing­a­po­re vil­ket ju kan för­kla­ra var­för det tar så lång tid innan saker­na kom­mer fram…

Hädan­ef­ter tänk­te jag iaf fort­sät­ta hand­la från Discs­hop, de kos­tar kanske lite mer, men de har en fan­tas­tisk ser­vice (och dess­utom har jag lyc­kats bli guld­med­lem där 🙂