Kategorier
Okategoriserat

Sagan om de två tornen

Nu har jag sett Spe­ci­al Exten­ded Ver­sion av Sagan om de två tor­nen på DVD, och jag får säga att fil­men är pre­cis lika bra som jag minns den, spe­ci­ellt med alla sce­ner som är med som inte fanns i bio­ver­sio­nen. Läng­tar verk­li­gen till när jag skall se Sagan om konung­ens åter­komst… Blir väl antag­li­gen efter nyår, har för­mod­li­gen inte tid i mel­lan­da­gar­na…

Satt och slö­tit­ta­de på efter­tex­ter­na ock­så (satt och njöt av den mysi­ga musi­ken). Blir verk­li­gen impo­ne­rad av hur myc­ket de tagit med där. Först kom­mer drygt 8 minu­ter med van­li­ga efter­tex­ter, som inklu­de­rar alla som varit med. Man ser grup­per som Accountants och Pay­roll. Det skul­le inte för­vå­na mig om man någon­stans tar upp de som ren­gjor­de toa­let­ter­na ock­så.

Efter den van­li­ga efter­tex­ten kom­mer en oänd­ligt lång lis­ta (nåja, bara 10 minu­ter) över samt­li­ga med­lem­mar i den offi­ci­el­la fan­klub­ben. Hade för mig att den var läng­re i Härs­kar­ring­en, men jag kan ha fel. Får väl kol­la efter ende­ra dagen…

En sak slog mig, och det är att tri­lo­gin heter Ring­ar­nas Her­re på eng­els­ka (Lord of the rings) men Sagan om ring­en på svens­ka. Om den eng­els­ka titeln syf­tar på Härs­kar­ring­en, så stäm­mer ju den svens­ka titeln, men om den eng­els­ka titeln syf­tar på ring­ar­nas härs­ka­re, Sau­ron, så stäm­mer den ju inte rik­tigt. Får nog ta och kol­la upp det där…