Ren och skär (eller röd) skräck från 50/60-talen

Mim­san skic­ka­de mig en länk i mor­se. Och vil­ken länk sen! Vil­ka fan­tas­tiskt skräm­man­de saker man hit­ta­de på på 50/60-talen! Det är vac­kert på ett sådant sätt att jag blir myc­ket, myc­ket rädd.

Gå dit, och jag är säker på att du hål­ler med mig.

Gå dit, och du tap­par garan­te­rat apti­ten.