Kategorier
Okategoriserat

Receptdatabas

Har länge fun­de­rat på en lös­ning för att lag­ra recept på web­ben, men har egent­li­gen inte gitit ta tag i det på all­var, för­rän nu. Tänk­te tes­ta hur lämp­ligt Movab­le Type är för att han­te­ra recept. MT är ju ett gans­ka enkelt Con­tent Management-system i grund och bot­ten. Det ver­kar fun­ge­ra gans­ka bra, även om jag inte rik­tigt är fär­dig med att över­sät­ta och göra om alla mal­lar­na.

Får hop­pas att även Mim­san tyc­ker det är prak­tiskt och bör­jar spa­ra sina recept där ock­så… 🙂