Kategorier
Okategoriserat

Julmiddag

Så har jag då änt­li­gen lyc­kats hit­ta någ­ra jul­klap­par till Ellen, Mim­san och Äpa. Hop­pas att de inte redan har det jag köpt.

Jag hade tur med väd­ret när jag gick ut, det var uppe­håll. Trod­de jag. Så fort jag hun­nit till and­ra sidan Fol­kets Park öpp­na­de sig him­len igen. Jag fun­de­ra­de på att gå hem igen, men så lät­ta­de reg­net igen, så jag fort­sat­te in mot stan. Efter ett par minu­ter öpp­na­de sig him­len igen, och så här fort­sat­te det hela vägen tills jag kom hem igen 2 tim­mar sena­re. Men det gick ju bra ändå…

Inpac­ka­de blev jul­klap­par­na ock­så. Den nere till väns­ter är till Mim­san, den nere till höger är till Ellen, och den längst upp är till Äpa.

Julklappar till Ellen, Mimsan och Äpa