Inbrott

*suc­ka*

När jag kom hem idag låg det en lapp från min hyresvärd innan­för min dörr, med ett med­de­lan­de om att det har varit inbrott på vin­den, och att ett fler­tal för­råd har bli­vit upp­brut­na. Har inte varit uppe och tit­tat efter vad som bli­vit stu­let, mest p.g.a. att lam­pan på övers­ta våning­en är sön­der så man ser inte ett skvatt där uppe, och jag har inte lust att ram­la ner för trap­por­na där.

Egent­li­gen hade jag ing­et av vär­de där uppe för­u­tom min disk­ma­skin… Får leta reda på en fick­lam­pa och ta mig upp och tit­ta där…