Fortfarande förkyld

*snörv­la*

Fort­fa­ran­de ing­en tur med för­kyl­ning­en, även om det går lite upp och ner. Täppt och snörv­ligt på en och sam­ma gång på mor­go­nen och kväl­len, medan det under dagen vari­e­rar mel­lan täppt, täppt/snörvligt och bara snörv­ligt.

Fast jag är väl lite för opti­mis­tisk som hop­pas att en för­kyl­ning skall gå över på 1½ dygn.
Får se hur det är imor­gon mor­gon, om de är så här då så skall jag se till att job­ba hem­i­från istäl­let.