Förkyld

Så har man åkt på en av den här säsong­ens för­kyl­ning­ar ock­så… Skul­le egent­li­gen ha varit på ett jul­bord nu kl. 15:00, men har bestämt mig för att hop­pa över det och istäl­let stan­na hem­ma och för­sö­ka bli frisk. Det får nog bli en him­la mas­sa kan­nor rött jul­te i eftermiddag/kväll. Å and­ra sidan är det ett oer­hört gott te, så de stän­di­ga turer­na till toa­let­ten kom­mer att vara värt det 😉 Hop­pas det inte blir vär­re. Blir det vär­re, så får jag nog stan­na hem­ma från job­bet någon dag i näs­ta vec­ka, och då lär jag inte hin­na bli klar med det som mås­te bli klart innan jul-/nyårssemestern (såvi­da jag inte kan job­ba hem­ma med det) — och det vore ju synd.