Effekter

I går skrev jag om min mor­gon, om en kopp varm cho­klad som for i bor­det med all värl­dens fart.

Idag när jag skul­le star­ta min dator upp­täck­te jag effek­ter­na av vad som hänt:

  • Mitt tan­gent­bord skri­ver siff­ror på måfå. En . blir l. och höger­pi­len fun­ge­rar även som Enter. En hel del annat blev ock­så märk­ligt där. Fick byta till mitt gam­la svar­ta tan­gent­bord, där teck­ne­na är svå­ra att se (så bra att man kan skri­va utan att tit­ta på tan­gent­bor­det).
  • Mass­vis med fläc­kar på skär­men. Tack o lov så går de lätt att tor­ka bort.
  • Mis­sa­de lite cho­klad på golet, så nu har jag en liten fläck på gol­vet. Går ock­så lätt att tor­ka bort.
  • Min rit­plat­ta ser gans­ka märk­lig ut nume­ra.